SalesMaxNow her türlü ERP sistemi ile Çift taraflı olarak entegre çalışabilir.
Versiyon bazında takip edilmesi gerekli bazı view ve procedure ler olacaktır. Kullanıcılarımızın sürüm ile ilgili değişiklikleri kendi ERP sistemlerinde yapmaları gerekecektir.
Viewlerde yada Procedure lerde sizlerde kendi sisteminize göre düzenlemeler yapabilirsiniz.

SMN V.1.0.1

LOGO için

Depolar View
Stoklar View
Birimler View
Fiyat Listeleri View
Müşteri View
Müşteri Adresleri View
Plasiyerler View

Aktarma Procudure leri

Mikro için
Depolar View
Stoklar View
Birimler View
Fiyat Listeleri View
Müşteri View
Müşteri Adresleri View
Plasiyerler View

Netsis için
Depolar View
Stoklar View
Birimler View
Fiyat Listeleri View
Müşteri View
Müşteri Adresleri View
Plasiyerler View