İşletmelerin parayla ifade edilen işlemlerinin takibine ön muhasebe denir. Farklı bileşenlerden oluşur. Bunlar

Kasa Takibi,

Müşteri Takibi (Cari Hesap),

Fatura ve İrsaliye Takibi,

Stok Takibi,

Depo Takibi,

Müşteri Çek ve Senetleri Takibi,

İşletmeye ait Çek ve Senetlerin Takibi,

Banka Hesaplarının Takibi

Ön Muhasebenin ögelerini oluşturur.

SalesMaxNow sadece bir ön muhasebe programı değildir. Bu özelliği sayesinde Küçük İşletmelerden Büyük Ölçekli İşletmelere hitap edecek yeterlilikte Modül ve Uygulama barındırır.

Uygulamanın özellikleri için tıklayınız.

Ön Muhasebe Nedir?