SalesMaxNow Aşağıdaki Modüllerden oluşur.

    Stok     Cari
   Teklif    Sipariş
   İrsaliye    Fatura
   Finans    Depo
   Üretim    CRM
   Saha Satış    Raporlar

SalesMaxNow Tüm Modüllerde parametrik yapıya sahiptir ve kartlarda yer alan tüm alanlar raporlama alanlarında kullanılabilir. İstenir ise tüm alanlar yetkilendirmeli şekilde kullanılabilir.

Diğer Add-On Modüller : (Lisanslamaları ayrıca yapılır. Proje bazlı çalışılır.)

İş Akış Yönetimi (Work Flow Management)

Araç Takip Sistemi (Sistemdeki tüm evraklar ile entegre etkileşimli araç takip sistemi)

SalesMaxNow a tanımladığınız kullanıcıların yanı sıra müşterilerinizde giriş yapabilir.

Giriş Yapma, Kayıt Olma yada şifre hatırlatma