Stok kartı tanımlarken birçok detay yer alır.

Stok Tipi : Ürünün Tipini belirlersiniz. (Seçenekler: Bitmiş Ürün,Yarı Mamül, Her İkiside,Rakip Ürün)

Bu Seçeneklerden Rakip Ürün Saha Satış Yönetiminde “Rakip Ürün Penetrasyon Yönetiminde” kullanılacaktır.

Stok Kodu:  Bu alan zorunlu bir alandır. Tekrarlanmayan bir kod verilmelidir. Aynı stok koduna sahip farklı bir ürün olamaz.

Stok Adı: Ürüne bir isim vererek tanımlama yapılır.

Kategori : Bir Stok Kartını bir kategoriye bağlayabilirsiniz. Kategori Tanımı buradan da erişilebilir ve tanımlanabilir.

Üretici :  Stok eğer bir üretici tanımına bağlanmak istenir ise üreticisinin kim olduğu buradan tanımlanıp seçilebilir.

Marka Kodu : Ürüne ait bir marka girmek isterseniz bu alana yazabilirsiniz. String (metinsel) bir alandır.

Üretici Stok Kodu : Tedarikçi firmalardan aldığınız ürünlerinde stok kodlarını bu alana yazarak takip edebilirsiniz. Bu işlem alış faturalarında karmaşık ürün yapısı olan firmalarda takipte size kolaylık sağlar.

Satış Dursun : Bir ürünün anlık yada tamamen satışını durdurmak isterseniz bu alanı işaretlemeniz gerekir. Sahada satışı yapılan bir ürün ise saha personelleri siz o ürünün satışına onay verene kadar bu ürünle ilgili işlem yapamazlar.

Minimum Sipariş Miktarı : Bir üründe eğer değer “0” girilmiş ise herhangi bir miktarda sipariş, fatura,irsaliye düzenlenebilir. Ancak 0 dan büyük bir değer girilir ise satışı yapacak kişi bu miktardan az miktar ile işlem yapamaz.

Minimum Stok Miktarı : Bu ürünlerdeki kritik stok seviyesidir. Ana Birimden miktar girilir. Sistem Stok Seviyesi altına düştüğünde uyarı verir.

Varsayılan Kdv Oranı : Bir stok kartı açılırken Satış Kdv,Alış Kdv ve iade kdv oranları vardır. Bunları teker teker girmek yerine hepsi aynı ise varsayılan Kdv oranına yazılan değer otomatik olarak hepsini girilen değer yapar. Ancak Alış,Satış ve İade Kdv oranları farklı ise ayrı ayrı girilmelidir.

Stoklar ile ilgili diğer detaylar burada yer almamaktadır. (Seri takip,Beden Takip,Renk Takip,Parti Takip,Lot Takip)

Bu Açıklamalar daha sonra detaylı bir şekilde anlatılacaktır.